"Refuse" và "deny" đều có nghĩa "từ chối"; "say" và "tell" cùng được dịch là "nói". Những bí quyết nhỏ sau sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa chúng.

“Make” được dùng khi bạn chế tác, làm ra ra vật thể hữu hình (make a cake), tạo ra âm thanh (make a speech, make a phone call) hay có phản xạ, phản ứng (make a suggestion, make a request).

“Refuse” có nghĩa “từ chối không làm, không chấp nhận điều gì”, ví dụ: He asked me to give him another loan, but I refused. (Anh ấy hỏi mượn tôi một khoản tiền nữa, nhưng tôi từ chối – tôi từ chối cho anh ta mượn tiền).

“Say” không đi kèm với tân ngữ (object) ngay sau đó, ví dụ: say something. Nếu có tân ngữ, bạn phải dùng cụm “say to”, ví dụ: say to her sisters.

“Stay” và “remain” gần như có thể thay thế nhau, ngoại trừ hai trường hợp sau:

“Sit” là một động từ, có nghĩa “ngồi”.

Y Vân (theo Grammarnet)

Nguồn: