Nói về sự cố các giáo viên ký thay cho phụ huynh học sinh trong danh sách đồng ý các khoản thu tự nguyện, bà Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) cho rằng, đây chỉ là vô tình.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Tiến. Ảnh: C.N

Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Tiến. Ảnh: C.N

Nguồn: