Sáng ra mà gặp bác tài như này thì chán luôn chứ còn gì

“Anh tuổi gì mà hỏi bằng lái của em”

😛 😀 😛

#BaoPhapLuat