Chiều cuối năm cùng 500 anh em bên mâm cơm với chén rượu nhạt…mâu thuẫn bắt đầu xảy ra ,rồi cả 2 lôi nhau ra vườn su hào đang vào độ chuẩn bị thu hoạch…sau 1 hồi so găng cả hai đã thấm mệt , đến lúc này thì anh cả xuất hiện và cho mỗi đứa cái bạt tai ” mẹ chúng mày…3 cái xu rượu mà như vậy…”  và rồi sau đó chén chú chén anh vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.  😀

Tình anh em….

#BaoPhapLuat