Va chạm giao thông lái xe mazda trắng đã phải cầu cứu phụ huynh của mình và không những giải cứu được mà bà mẹ còn có pha ăn vạ như nghệ sỹ không chê vào đâu được…những cái lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi.

#BaoPhapLuat