Có ai biết tên bài hát này không ah…và tác giả là ai không biết

Có ý tưởng lấy bài hát làm nhạc nền cho 1 bộ phim kinh dị có lẽ là quá hợp

#BaoPhapLuat