Thêm một cặp nam nữ trong băng nhóm giật dây chuyền của người dân bị tóm gọn giao về công an Tân Phong điều tra.
Và mọi người lưu ý các đối tượng còn lại trong ba hình ảnh dưới nhé .
Nguồn:SBC BH

#BaoPhapLuat