Bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo bán tiền giả qua mạng xã hội .
Đây cũng là lời cảnh tĩnh cho các bạn muốn làm giàu nhưng lười lao động. Tin này đã được phản ánh rất nhiều nhưng đến hôm nay mới bắt được !!!!