Ngoài nửa tấn BƠ bị bắt quả tang, chị chủ bán hàng này còn nói rằng mỗi ngày chị đều pha 3 chai hóa chất + 60 lít nước để làm BƠ chín đều
Thật là kinh khủng!

Nguồn : TH Đồng Tháp