Bếcon ăn xin, chơi ma túy ở khu phố Tây

Lòng tốt đặt không đúng chổ là sự lãng phí và tiếp tay cho tệ nạn.

Người ta nói về hướng xử lý đối với bà, vậy còn những kẻ nhẫn tâm, thủ ác cung cấp ma túy cho bà thì sao?

#BaoPhapLuat