Cần mạnh mẽ lên án hành động của 1 số ông bố bà mẹ mang con nhỏ để tiện cho việc trộm cắp và những việc làm phạm pháp khác,những việc làm như vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao…!

#BaoPhapLuat