Không chỉ có hai trái tim, bé còn có dị tật khác thường như tai trái biến dạng, tai phải mọc lông, bàn tay trái 6 ngón.

Nguồn: