Chiều 3/10, thị sát Nhà Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là công sở đầu tiên quy mô lớn nhất từ khi thống nhất đất nước, có tính mỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Từ sảnh chính vào tòa nhà, hai bên là hai hệ thống thang cuốn chạy từ tầng 1 đến tầng 3. Các tầng khác phải sử dụng thang máy.

‘> 

Từ sảnh chính vào tòa nhà, hai bên là hai hệ thống thang cuốn chạy từ tầng 1 đến tầng 3. Các tầng khác phải sử dụng thang máy.

 

Mái vòm màu xanh nhìn từ tầng một là phòng họp chính của toà nhà.

‘> 

Mái vòm màu xanh nhìn từ tầng một là phòng họp chính của toà nhà.

 

Phòng họp báo với 100 chỗ ngồi nằm ngay bên trái tầng hầm thứ 2 của tòa nhà.

‘> 

Phòng họp báo với 100 chỗ ngồi nằm ngay bên trái tầng hầm thứ 2 của tòa nhà.

 

Phòng họp này sẽ được sử dụng trong phiên họp tháng 10 tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

‘> 

Phòng họp này sẽ được sử dụng trong phiên họp tháng 10 tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

 

Hội trường gồm 2 tầng, sử dụng toàn bộ hệ bàn nâng, ghế ngồi làm việc của đại biểu hình vòng cung đã lắp đặt đầy đủ thiết bị.

‘> 

Hội trường gồm 2 tầng, sử dụng toàn bộ hệ bàn nâng, ghế ngồi làm việc của đại biểu hình vòng cung đã lắp đặt đầy đủ thiết bị.

 

Khung xương bàn phòng họp Quốc hội được gia công trong nước, ghế được sản xuất tại Tây Ban Nha.

‘> 

Khung xương bàn phòng họp Quốc hội được gia công trong nước, ghế được sản xuất tại Tây Ban Nha.

 

Chiều 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thị sát công trình. 

‘> 

Chiều 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thị sát công trình.