Bị CSGT bắt xe , xin không được thanh niên đã cầm dép ném luôn vào mặt CSGT

#BaoPhapLuat