Bị giật đồ ngay trước cửa nhà…thanh niên kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ tìm tên cướp manh động và liều lĩnh.

#BaoPhapLuat