Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết giữa 2 cao thủ võ lâm Đông Tà vs Tây Độc.

#BaoPhapLuat