Va chạm xe ở Lại Yên, Hoài Đức hai thanh niên đánh ông già và cái kết dành cho hai thanh niên …Tết nhất đến nơi rồi ra đường mỗi người nhường nhịn nhau một tý thì có phải đẹp không.

Nguồn : New 24/7

#BaoPhapLuat