Nga:

Tại 1 cửa hàng cầm đồ trong khi đang chờ lấy đồ,người đàn ông dùng dao đâm thẳng vào đầu người làm tại hiệu cầm đồ,rất may phát đâm chí mạng đó đã không cướp đi sinh mạng của anh ấy…

#BaoPhapLuat