Cận cảnh “người lạ” hăm dọa tài xế qua trạm BOT Cai Lậy.