Mong các bạn chia sẻ video trên để nhà trường vào cuộc xử lý nghiêm các học sinh trên, có biện pháp kỉ luật thích đáng cho những hành vi trên. Clip này quay tại THCS xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nguồn : Tri Thức Giơi Trẻ