Đó là một cậu bé miền Tây đang học tiểu học viết bằng tay trái nhưng cậu bé có khả năng rất đặc biệt là có thể để quyển vở viết ở bất kỳ góc độ nào cậu ta cũng có thể viết được mà không cần phải xoay người….

#BaoPhapLuat