1 khúc gỗ khá là to nằm trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Dẽ và cách đó không xa là 2 anh Công An giao thông đang làm nhiệm vụ…1 pha đánh lái gọi là lấn làn để tránh khúc gỗ … thôi xong

sao ai lại làm rơi khúc gỗ to tướng ở đó vậy nhỉ

sao các a CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông mà lại để cái khúc gỗ nằm chềnh ềnh như vậy.