Mấy người bán hàng ở đó cho hay vụ cháy xảy ra là do rang hạt dẻ bị nổ bình Gas mini…mà những ki-ốt bán hàng trong đền thì toàn bán vàng mã giấy tiền nên đám cháy lan rất nhanh .

Nguồn : Tin Lạng Sơn

#BaoPhapLuat