Góc cảnh giác. Để quên thẻ ATM trong máy bị người đến sau rút hết tiền. Chị gái giao dịch ở ATM Thọ Quang lơ đễnh quên lấy thẻ, vô tình anh thanh niên tốt bụng đến sau thấy vậy giúp đỡ chị gái gái bằng cách rút hết sạch tiền trong thẻ. Lỗi do mình nên mọi người cần cảnh giác nếu không muốn người khác xài tiền giùm mình

#BaoPhapLuat