Cho tay vào chuồng trêu hổ…cứ nghĩ nó như con mèo nhà mình à… :))