Một bộ lạc ở Thái Lan còn duy trì phong tục, khi người chồng chết sẽ chôn theo người vợ, để có thể tiếp tục hầu hạ người chồng dưới cõi âm.

Dã man quá…

#BaoPhapLuat