1 người cầm 3 khúc đuổi,1 người cầm khiên vừa chạy vừa đỡ…mấy thằng đàn ông đứng đó như mấy con chó xem tát ao.

Toàn mấy thanh niên cơ hội…  :-SS

#BaoPhapLuat