Có bạn trai chạy xe tài tử như này ai chẳng mê…nên cho dù anh ấy có bốc thế bốc nữa cô ấy cũng sẽ bám chặt lấy anh… 😀

#BaoPhapLuat