để giúp gia đình đổi đời nhiều cô gái miền tây chấp nhận bỏ lại tình yêu, tuổi trẻ, quyền làm người tại Việt Nam mà chấp nhận nhận lấy rủi ro, vinh nhục thậm chí tính mạng.
Nhờ mọi người chia sẻ để cô ấy được về Việt Nam./.