Vấn nạn bạo lực học đường… cô giáo mầm non thì phải yêu các con, đằng này cô hổ mang đánh con mình thâm tím hết tai… may cho cô là bầu bí.. ko c đánh cho mặt cô như tai con c để xem cô thấy ntn…