Có những người dành cả thanh xuân cho việc kiếm tiền mà quên mất cả bên nào là bên phải, bên nào là bên trái. Ông chú ở đội mình, 40 tuổi rồi mà đáng yêu không chịu được.

Nguồn: Khánh Linh