Công an bắt và lấy điện thoại của anh thanh niên này mà không cho biết lý do.

Theo người thanh niên bị bắt thì ” Chẳng qua mấy ông này xin cây của em. Em không cho nên họ bắt em …” Thế mà công an không có 1 lời giải thích. 

#BaoPhapLuat