Làm nghề ai cũng có áp lực riêng, nhưng xử lý cách này thì không hay chút nào.

Nguồn : Bạn Hữu Đường Xa

#BaoPhapLuat