CSGT bắt lỗi không bật đèn lúc 6h35 bị bác tài vặn cho không dám nhận nhục quá sợ giấu cả bảng tên…buồn

#BaoPhapLuat