CSGT các anh nên thay đổi tư duy và cách làm việc chứ đừng để hình ảnh các anh cứ nhan nhản trên các trang mạng Xã Hội như thế này…phải chăng đó là 1 thói quen xấu mà các anh không thể bỏ được.XH ngày càng văn minh thì yếu tố con người sẽ quyết định phần lớn…

#BaoPhapLuat