Thử hỏi mọi người ạ, có ai đi ăn đám cưới mà không uống 1 hai chén không ạ? . Hỏi bố đẻ các đồng chí CA giao thông này xem đi đám cưới có uống 1 chút rượu không ạ? đến việc giỗ tết,cưới hỏi nhà các đồng chí người ta đến uống nước ngọt xong rồi về à!.

Cả đời người ta mới cưới 1 lần trả hiểu nghĩ thế nào mà đứng trước cổng đám cưới nhà người ta mà thổi nồng độ cồn.

Dưới đây là video Công an giao thông Hạ Hòa – Phú Thọ đứng thổi nồng độ cồn ở trước cổng đám cưới! khu 4 xã Lệnh Khanh – Hạ Hòa – Phú Thọ