Bị lỗi vượt đèn đỏ nhưng nhất quyết không chịu xuất trình giấy tờ xe…bác tài chơi lầy với CSGT luôn.

#BaoPhapLuat