CSGT Hải Phòng dừng xe kiểm tra mà không phát hiện ra lỗi , làm việc không có chuyên đề.

#BaoPhapLuat