CSGT TP.HCM   Cần phải xem lại cách làm việc của các đồng chí này.

#BaoPhapLuat