xin nhờ các cao nhân gửi giúp em mẫu đơn cho mấy đồng chí xxx mỹ hào đi tập huấn lại nghiệp vụ không thể để người thực thi pháp luật lại phủ nhận luật pháp.biết luật cố phạm luật ,có thái độ hách dịch hạch sách dân.cụ thể gồm các đc
01. đc bùi ngọc H số qn 341.2xx có hành vi phủ nhận các quyền công dân
02.đc vũ đồng D số qn 342.1xx tự ý quay video khi không được sự đồng ý
03 .đc đỗ văn C số qn 341.4xx có hành vi thiếu tôn trọng nhân dân có thái độ không niềm nở .
Còn 03 video riêng trưa biên soạn thành 1 bản hoàn trỉnh xin nợ cả nhà video full hd

Nguồn Duymanh Yamaha