Xxx nghệ an !
Trước khi lập biên bản,người dân yêu cầu giải thích về lỗi vi phạm thì k giải thích được,trả lời rằng sẽ giải trình bằng văn bản.
Sau khi bị khiếu nại về việc làm sai trái đó và bị người dân yêu cầu trả lời giải trình bằng văn bản thì lại mời đến trụ sở để đối thoại.
Đây là hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn,sách nhiễu nhân dân,làm mất thời gian,thiệt hại về kinh tế của người dân.một hành vi đáng bị lên án.
Mong các cụ chung tay cùng e đẩy lùi sâu bệnh.
E cảm ơn cụ Tí đã đồng hành cùng e trên con đường đi tìm công lý ạ

Nguồn Phạm Huy Khánh