Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho rằng, hành động của tài xế Nguyễn Văn Dũng là ngông cuồng và rất nguy hiểm nên phải có biện pháp ngăn chặn ngay.

Nguồn: