ĐÚNG LÀ SINH NGHỀ, TỬ NGHIỆP MÀ…:(
CSGT truy đuổi người vi phạm bị tai nạn ngã bất tỉnh.