Hai viên CSTT tự ý lập chốt chặn các phương tiện giao thông. Khi thấy máy quay, 2 viên CA mất bình tĩnh dùng tập hồ sơ che biển tên và giằng co ngăn cản máy quay.

Theo quy định, lực lượng CSTT không có quyền hạn lập chốt chặn kiểm tra . Vì thế, hành vi của 2 viên CSTT trong clip là hoàn toàn trái pháp luật.

Lưu ý nếu các bạn tham gia giao thông mà gặp trường hợp như trên hãy báo cho cơ quan chức năng hoặc báo đài đến để xử lý

#BaoPhapLuat