Đuổi khách xuống xe oto chửi bới và doạ đánh cả khách là những người nước ngoài…

Cứ như này bảo sao nghành Du Lịch nước nhà thua kém , mặc dù rất nhiều Danh lam thắng cảnh và được đàu tư khá nhiều,nhưng có lẽ chúng ta quên đầu tư về yếu tố con người.

#BaoPhapLuat