Ai Biết Thêm Thông tin Gửi Cho Em Với Nhá.

Mỗ Lao Hà Đông Hà Nội
( Chỉ tạm nắm bắt tình hình là Bác vi phạm đi vào làn xe buýt nhanh, còn các bác CSGT lại ko đưa ra đc bằng chứng là bác này đi đè vào cái vạch liền , Lập biên bản bác vi phạm ko ký bỏ đi thì là 2 Bác CSGT rằng co qua lại thành ra to chuyện )

Nguồn Xuân Nguyễn Cường