Cướp iPhone 6S Plus táo tợn giữa ban ngày tại cửa hàng ..trông đẹp zai phết nhỉ 1 2 3 … chạy :))