Ad ơi có chị bụng bầu kia định nhảy tự tử, anh áo trắng và mọi người kéo mãi mới lại được xong bảo chị ý gọi người nhà lên, thì anh áo đen tới bảo là quen chị ý xong họ cứ đứng cãi nhau tranh luận. Dù chị kia có bảo nhưng anh áo đen nhất quyết không chịu nhận cái bụng bầu là của mình, đòi chị ý đẻ ra rồi đi giám định ADN??? Chị kia cứ đứng khóc thôi, đến khổ …