Vâng đây chính là thanh niên chán sống nhất … Cho chừa cái tội “ngu”

Đừng làm liên lụy đến người khác như thế chứ

#BaoPhapLuat