Cả một đám người xông vào đấm đá túi bụi một người đàn ông…vậy mà Công an cũng chỉ đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra,vậy thử hỏi công lý và luật pháp đang bảo vệ cái gì và cho ai…???